Education
InsurtechBalkans Hub is proud to announce partnership with TDI Academy. We hope this will be a big step towards meaningful, Balkans-wide Insurtech education. 

ВЪВЕДЕНИЕ В ИНШУРТЕХ

"Въведение в Иншуртех" е кратък, обзорен, несертификационен курс, предназначен за лица, говорещи български език. Той е насочен както към застрахователни професионалисти, така и към широката аудитория с интереси в темата. Курсът ще се проведе в рамките на четири поредни седмици през месец август. За участие не е необходима предварителна подготовка в областта на застраховането или софтуерната индустрия. Занятията ще бъдат с продължителност от два астрономически часа и ще се проведат on-line. Възможна е регистрация както за отделен модул, така и за цялата програма.
07 август - 14.00
Въведение в Иншуртех
Запознаване с основните понятия и концепции в областта на Иншуртех. Прилики и разлики със застрахователната и софтуерната индустрии.
14 август - 14.00
Иншуртех и стойностната верига в застраховането
Как Иншуртех влияе върху съществуващата верига на стойност в застрахователната индустрия. 
21 август - 14.00
Регулиране и надзор на Иншуртех 
Какви са основните подходи и механизми за регулиране на Иншуртех на национално, Европейско и глобално ниво.
28 август - 14.00
Иншуртех в примери
Колекция от добри приемри в областта на Иншуртех.  
РЕГИСТРАЦИЯТА ПРИКЛЮЧИ. БЛАГОДАРИМ ЗА ИНТЕРЕСА!